İQTİSADÇI

\[ər.\] сущ. 1. iqtisadiyyatçı; 2. ист. полит. экономизмдин терефдар (кил. iqtisadçılıq).
İQTİSAD
İQTİSADÇILIQ

Digər lüğətlərdə