İZİNLİ

s. bax icazəli

İZİNCƏ
İZİNSİZ

Digər lüğətlərdə