İZİNLİ

İZİNLİ (icazəsi olan), İCAZƏLİ, MÜRƏXXƏS, RÜSXƏTLİ

İZİN VERMƏK
İZİNSİZ

Digər lüğətlərdə