KÜLBAŞ

külbaş bax bədbəxt

KÜLAH
KÜLBƏ

Digər lüğətlərdə