Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • KOBUD

  heyvərə

  Tam oxu »
 • KOBUD

  yöndəmsiz — biçimsiz — yaraşıqsız

  Tam oxu »
 • KOBUD

  sərt — qaba — quru

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMA

  heyvərələşmə

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMA

  sərtləşmə — qabalaşma — qurulaşma

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMA

  biçimsizləşmə — yöndəmsizləşmə

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMAQ

  biçimsizləşmək — yöndəmsizləşmək

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMAQ

  heyvərələşmək

  Tam oxu »
 • KOBUDLAŞMAQ

  sərtləşmək — qabalaşmaq — qurulaşmaq

  Tam oxu »
 • KOBUDLUQ

  heyvərəlik

  Tam oxu »
 • KOBUDLUQ

  sərtlik — qabalıq — quruluq

  Tam oxu »
 • KOLLEKTİV

  birgə

  Tam oxu »
 • KOLLEKTİVLƏŞMƏ

  birləşmə

  Tam oxu »
 • KOLLEKTİVLƏŞMƏK

  birləşmək

  Tam oxu »
 • KOLLEKTİVLİK

  birlik

  Tam oxu »
 • KOMA

  topa — yığın

  Tam oxu »
 • KOMA

  daxma — qazma — ev

  Tam oxu »
 • KOMEDİYA

  məzhəkə

  Tam oxu »
 • KOMİK

  məzhəkəli — məzəli

  Tam oxu »
 • KORAZEHİN

  küt

  Tam oxu »
 • KORAZEHİNLİK

  kütlük

  Tam oxu »
 • KORLAMA

  xərcləmə

  Tam oxu »
 • KORLAMA

  xarablama — qaralama

  Tam oxu »
 • KORLAMAQ

  xərcləmək

  Tam oxu »
 • KORLAMAQ

  xarablamaq — qaralamaq

  Tam oxu »
 • KORLUQ

  ehtiyac

  Tam oxu »
 • KÖÇƏRİ

  gəzəri

  Tam oxu »
 • KÖÇƏRİLİK

  gəzərilik

  Tam oxu »
 • KÖÇMƏ

  getmə

  Tam oxu »
 • KÖÇMƏK

  getmək

  Tam oxu »
 • KÖÇÜRMƏ

  aparma — daşıma

  Tam oxu »
 • KÖÇÜRMƏ

  yazma

  Tam oxu »
 • KÖÇÜRMƏ

  məcazi

  Tam oxu »
 • KÖÇÜRMƏK

  aparmaq — daşımaq

  Tam oxu »
 • KÖÇÜRMƏK

  yazmaq

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ

  cırıq — nimdaş

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ

  əski — qədim

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLİK

  qədimlik — əskilik — uzaqlıq

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLİK

  nimdaşlıq

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLMƏ

  qocalma

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLMƏ

  cırılma — dağılma — yırtılma — üzülmə

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLMƏK

  qocalmaq

  Tam oxu »
 • KÖHNƏLMƏK

  cırılmaq — dağılmaq — yırtılmaq — üzülmək

  Tam oxu »
 • KÖK

  ətli — canlı — əndamlı

  Tam oxu »
 • KÖK

  əsas

  Tam oxu »
 • KÖK

  saz

  Tam oxu »
 • KÖK

  yağlı

  Tam oxu »
 • KÖKƏLİK

  qulluq

  Tam oxu »
 • KÖKƏLMƏ

  ətlənmə — yoğunuma

  Tam oxu »
 • KÖKƏLMƏ

  yağlanma — piylənmə

  Tam oxu »