KARGÜZAR

Farscadır, kar “iş”, güzar (əsli: qozar) isə “müəyyənləşdirən”, “nizam­la­yan” deməkdir. Kargüzar  “işi nizama salan” anlamını əks etdirir. Buradakı qo­zar (güzar) komponenti qozardən (устанавливающий) məsdəri ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KARBONADO
KARİKATURA

Значение слова в других словарях