KASIB

Ərəb mənşəlidir, güman edirəm ki, kasad sözü ilə qohumluğu var. İlkin mə­nası “xırda alverçi” (çərçi) demək olub. Bizdə ciğay, yoxsul, ucuz sözlərindən istifadə olunub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KARVAN
KASSİTERİT

Значение слова в других словарях