LAKEY
LAKONİK
OBASTAN VİKİ
Lakkolit
Lakkolit (rus. лакколит, ing. laccolith) — yer səthinə yaxın yatan göbələkvarı intruziv kütlə. Maqmanın çökmə süxur layları arasına soxulması və üstə yatan layı tağvari qaldırması nəticəsində əmələ gəlir. Bəzən denudasiya prosesləri lakkolitin səthinin açılmasına və relyefdə əks olunmasına səbəb olur. (Pyatiqorsk və Kislovodsk ətrafındakı lakkolitlər, Krımda Ayudağ və s.).

Значение слова в других словарях