Mədən işləri

Yer təkindən faydalı qazıntıların çıxarılması proseslərini əhatə edən elm və texnika sahəsi. XIX əsrin 2-ci yarısından neft, XX əsrin əvəlindən isə təbi qaz hasilatı da M.i.-nə daxil edilib.
Mədən
Mədən qazmaları