Mədən

yer altından kimyəvi xamal, filiz və s. faydalı qazıntı çıxaran sənaye müəsisəsi.
Metan, bataqlıq qazı və ya mədən qazı
Mədən işləri

Digər lüğətlərdə