MƏDƏNİYYƏT

ə. 1) cəmiyyətin əldə etdiyi nailiyyətlərin məcmusu; 2) savadlılıq, elmlilik, bilikli olma.

MƏDƏNİYYAT
MƏDFƏN

Значение слова в других словарях