MƏST

MƏST I is. [ fars. ] Evdə geyilən yüngül ayaqqabı. Qafar kişi, sən kimlərə məst tikirsən? – Məsti cırılanlara, başına dönüm (N.Xəzri).

MƏST II is. [ fars. ] İçkidən, çox yeməkdən xumarlanma, sərxoş. Mən onsuz da məstəm, dəryadır qəmim; Bir an ayrılmamış qəmdən aləmim (B.Azəroğlu).

MƏSƏLƏ
MƏZƏ

Digər lüğətlərdə