Metan, bataqlıq qazı və ya mədən qazı

rəngsiz və iysiz qazdır. –164,50C-də mayeləşir, -18-2,50C-də donur. M. neftlə birlikdə yerdən çıxan qazların (34- 40%) əsas komponentidir. Ondan sənayedə yanacaq və xamal kimi geniş istifadə olunur.
Merkaptan
Mədən