nəşriyyat redaksiyası

Nəşriyyat məhsullarının hazırlanması ilə məşğul olan, əsərləri çap üçün hazırlayan əsas struktur bölmə

nəşriyyat proqramı
nəzarət fonoqramı