Terminlər lüğəti

 • tabelik

  Rəhbər ilə tabelikdə olan arasında xidməti münasibətlər, o cümlədən birincinin ikinci üzərində sərəncamçı səlahiyyətlərinin olması nəzərdə tutulur, yə

  Tam oxu »
 • taxıl

  Ərzaq, toxum, yem və texniki məqsədlər üçün istifadə edilən dənli və dənli-paxlalı bitkilərin dənləri

  Tam oxu »
 • taxıl emalı məhsulları

  Un, yarma, çörək, çörəkbişirmə və makaron məmulatları, qarışıq yemlər və taxıl emalından çıxan əlavə məhsullar

  Tam oxu »
 • taxıl məhsulları

  Taxıl və taxıl emalı məhsulları

  Tam oxu »
 • taxılın və taxıl emalı məhsullarının keyfiyyəti

  Taxıl məhsullarının istehlak xassələrinin qüvvədə olan texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartlara, normalara, qaydalara və tə

  Tam oxu »
 • taksi minik avtomobili

  Xüsusi tanınma nişanları və taksometrlə təchiz olunmuş, sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olmayan avtonəql

  Tam oxu »
 • talassemiya

  Genetik defekt nəticəsində hemoqlobinin sintezinin pozulması və xroniki anemiya ilə xarakterizə olunan irsi qan xəstəliyi

  Tam oxu »
 • tam iş vaxtı

  Nəzərdə tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır

  Tam oxu »
 • tam ortaqlıq

  -Ortaqlıq o halda tam ortaqlıq sayılır ki, onun iştirakçıları (tam ortaqları) nizamnaməyə müvafiq surətdə ortaqlıq adından sahibkarlıq fəaliyyəti ilə

  Tam oxu »
 • tam təminatı olmayan kreditlər

  Satıla bilən və bazar dəyəri kredit məbləğinin 100 faizindən azını təşkil edən, yaxud dəyəri kredit məbləğinin 100 faizindən çox olsa da, elan olunmuş

  Tam oxu »
 • tamlı maddə

  Tütün məmulatına xüsusi dad və ətir verilməsi üçün tütünə əlavə olunan qeyri-tütün maddələri

  Tam oxu »
 • tarif (vəzifə) maaşı

  İşin mürəkkəbliyi, əməyin gərginliyi və işçinin ixtisas səviyyəsinə görə müəyyən edilən əmək haqqının əsas hissəsidir

  Tam oxu »
 • tarix abidələri

  Cəmiyyət və dövlət tarixi ilə, müharibə və milli azadlıq hərəkatı ilə, elm və texnikanın inkişafı ilə xalqın həyatındakı mühüm tarixi hadisələrlə bağl

  Tam oxu »
 • tarix və mədəniyyət abidələri

  Arxeoloji və memarlıq obyektləri, etnoqrafik, numizmatik, epiqrafik, antropoloji materiallar, tarixi hadisə və şəxsiyyətlərlə bağlı olan bina, xatirə

  Tam oxu »
 • texniki enmə

  Yanacaq doldurma, heyətin dəyişməsi və s. məqsədlərlə hava gəmisinin planlaşdırılmış enməsi

  Tam oxu »
 • texniki mühafizə vasitələri

  Əsərə və əlaqəli hüquqların obyektlərinə daxilolmanı nəzarətdə saxlamağa imkan verən, hüquq sahibinin və ya istehsalçının icazə vermədiyi hərəkətlərin

  Tam oxu »
 • texniki nəzarət

  İstehsal obyektlərində işlərin aparılması qaydasını müəyyənləşdirən texniki-normativ sənədlərin və təhlükə potensiallı obyektlərdə fəaliyyət üçün veri

  Tam oxu »
 • texniki yayım vasitələri

  Proqramların istehlakçıya çatdırılması üçün istifadə olunan radioelektron vasitələrinin və texniki cihazların məcmusu

  Tam oxu »
 • texnogen dəyişdirilmiş radiasiya fonu

  İnsan fəaliyyəti nəticəsində təbii radiasiya fonunun dəyişdirilməsi

  Tam oxu »
 • texnogen törəmələr

  Dağ-mədən, emal və digər istehsal sahələrinin yerin səthində və ya yerin təkində yığılan, tərkibində mineral maddə saxlayan tullantıları

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya

  Elektrik və elektromaqnit rabitə vasitələri (kabel, optik və radio əlaqəsi) ilə hər hansı siqnalın, səsin və təsvirin ötürülməsi və qəbul edilməsi

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya xidməti

  Müvafiq telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə hüquqi, fiziki şəxslərin və qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərən digər subyektlərin telekommunikasiyaya o

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya xidməti abunəçisi

  Operator, provayder ilə bağladığı müqavilə əsasında telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə edən şəxs

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya xidməti istifadəçisi

  Hüquqi əsaslarla telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə edən şəxs

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya qurğuları

  Müvafiq şəbəkə və sistemlərin yerləşdirilməsi, telekommunikasiya xidməti göstərilməsi üçün istifadə edilən bina, qüllə və digər mühəndis-texniki obyek

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya operatoru

  Mülkiyyətində olan telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə qanuni əsaslarla telekommunikasiya xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya sahibkarlıq fəaliyyə

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya provayderi

  Telekommunikasiya operatorunun şəbəkəsindən istifadə edərək telekommunikasiya xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya şəbəkəsi

  Telekommunikasiyanın təmin edilməsi üçün vahid texniki və texnoloji sistemdə birləşdirilmiş müxtəlif növ vasitə və qurğuların məcmusu

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya şəbəkəsinin son nöqtəsi

  Abunəçilərin telekommunikasiya şəbəkəsinə qoşulduğu, yaxud qoşula biləcəyi nöqtə

  Tam oxu »
 • telekommunikasiya vasitələri

  Müvafiq şəbəkə və sistemlərin yaradılması, telekommunikasiya xidməti göstərilməsi üçün istifadə edilən avadanlıqlar, proqram təminatı

  Tam oxu »
 • teleradio proqramı

  Əhalinin geniş təbəqəsi üçün nəzərdə tutulan, bu Qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblər əsasında hazırlanan, canlı yayımlanan, yaxud əvvəlcədən lentə alı

  Tam oxu »
 • teleradio proqramlarının (verilişlərinin) istehsalçısı

  Yayımlanmaq üçün nəzərdə tutulan teleradio proqramları (verilişləri) hazırlayan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • teleradio verilişləri

  Teleradio yayımı üçün hazırlanan, təşkilati və tematik baxımdan teleradio proqramlarının ayrıca və bitkin hissəsi sayılan informasiya və digər materia

  Tam oxu »
 • teleradio və kinoxronika proqramları

  Daimi adı olan və ildə azı bir dəfə efirə buraxılan audio, audiovizual xəbər və materialların (verilişlərin) məcmusu

  Tam oxu »
 • teleradio yayımçısı

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada reyestrdən keçən, teleradio proqramları (verilişləri) istehsal etmək və ya yayım

  Tam oxu »
 • teleradio yayımı

  Elektormaqnit dalğaları ilə açıq və ya kodlaşdırılmış formada, peyk, kabel və ya digər yerüstü texniki qurğular vasitəsilə kütləvi yayımlanan və istən

  Tam oxu »
 • teleradio yayımları şəbəkəsi

  Teleradio yayımçısının teleradio məhsullarını yayımlamaq üçün istifadə etdiyi və xüsusi razılıq (lisenziya) ilə müəyyənləşdirilən radiotezliklər, tele

  Tam oxu »
 • teleradio yayımlarının tezlik siyahısı

  Efir məqsədi ilə istifadə olunan, istifadəsi planlaşdırılan və boş qalan radiotezlikləri əks etdirən sənəd

  Tam oxu »
 • teleticarət

  Daşınmaz əmlakın, mal və xidmətlərin alınmaq, satılmaq, göndərilmək üçün efir vasitəsilə təklif olunması

  Tam oxu »
 • tender

  Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədilə keçirilən müsab

  Tam oxu »
 • tender komissiyası

  Satınalan təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından tender prosedurlarını həyata keçirən müvəqqəti işçi qrupu

  Tam oxu »
 • tender təklifinin təminatı

  İddiaçının tender təklifi üzrə satınalan təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəliklərə verilən təminat. Bu təminat bank zəmanəti, akkreditiv, qiymətli kağ

  Tam oxu »
 • tenderin əsas şərtlər toplusu

  Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəd

  Tam oxu »
 • terminal mərhələ

  Onkoloji xəstənin bioloji ölümündən əvvəl orqanizminin funksiyalarının tükənməsi

  Tam oxu »
 • terror əleyhinə aparılan əməliyyat zonası

  Ərazinin və ya akvatoriyanın ayrıca sahələrində, nəqliyyat vasitəsində, binalarda, tikililərdə, qurğularda, yaşayış evlərində və ona bitişik ərazilərd

  Tam oxu »
 • terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar

  Terror aksiyalarının qarşısının alınması, fiziki şəxslərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, terrorçuların tərksilah edilməsi, zərərsizləşdirilməsi, h

  Tam oxu »
 • terror fəaliyyəti

  Terror aksiyalarını təşkil etmə, planlaşdırma, hazırlama və həyata keçirmə, fiziki və hüquqi şəxslər üzərində zorakılıq etmə, terror məqsədilə maddi o

  Tam oxu »
 • terror qrupu

  Terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə iki və daha artıq şəxsin birləşməsi

  Tam oxu »
 • terror təşkilatı

  Terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılan və ya öz fəaliyyətində terrorçuluqdan istifadəni mümkün hesab edən təşkilat

  Tam oxu »
 • terrorçu

  Hər hansı bir formada terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsində iştirak edən şəxs

  Tam oxu »