Terminlər lüğəti

 • zaminlik

  Başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi

  Tam oxu »
 • zavod at cinsləri

  Damazlıq özəkləri olan, atçılıq zavodlarında yetişdirilən cins atlar

  Tam oxu »
 • zəmanət müddəti

  Müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət

  Tam oxu »
 • zərər

  Cinayət nəticəsində zərər çəkmiş şəxsə vurulmuş mənəvi, fiziki və ya maddi ziyan

  Tam oxu »
 • zərərli və çirkləndirici maddələr

  Atmosfer havasına atılan və müəyyən qatılıq həddində insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli təsir göstərən maddələr və ya onların qarışıqları

  Tam oxu »
 • zəruri müdafiə

  Müdafiə vəziyyətində edilən hərəkət hüquqa uyğun, yəni hüquqa zidd olmayan özünümüdafiə

  Tam oxu »
 • zəruri nəşrlər

  Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən və dövlət ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan üstün nəşrlər

  Tam oxu »
 • zəruri və təminatlı rabitə xidməti

  Qanunvericilikdə və rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) nizamnaməsində (fiziki şəxslər üçün patentdə) göstərilməsi məcburi hesab edilən rabitə xi

  Tam oxu »
 • zivert

  zv Ekvivalent dozanın güc vahidi olub, 1 kq maddənin 1 saniyədə udduğu enerji

  Tam oxu »
 • zona

  Bir domendə yerləşən, növbəti (daha aşağı) səviyyəli resurslar və domenlər haqqında qeydlərin cəmi

  Tam oxu »
 • zona üçün «primary» (birinci səviyyəli) DNS-server

  Bu zona haqqında tam informasiyanın saxlanmasını təmin edən DNS-server

  Tam oxu »
 • zona üçün «secondary» (ikinci səviyyəli) DNS-server

  Bu zona haqqında tam informasiyanı digər DNS-serverdən alan DNS-server

  Tam oxu »
 • zonalaşdırma

  Şəhər və digər yaşayış məskənləri ərazilərinin baş planla funksional zonalara bölünməsi

  Tam oxu »
 • zorlama

  Zərərçəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən

  Tam oxu »