Terminlər lüğəti

 • parklanma

  Nəqliyyat vasitəsinin onun üçün xüsusi ayrılmış müvafiq qaydada işarələnmiş yerdə durması

  Tam oxu »
 • parlaq

  Yüksək keyfiyyətli, döymə texnologiyası ilə hazırlanmış, səthi düz, parıldayan, relyefi dəqiq olan, üzərində gözlə görünən cızıq, xətt və digər qüsurl

  Tam oxu »
 • pasiyent

  Psixi pozuntu vəziyyətində olan və ya psixiatriya yardımından istifadə edən şəxs

  Tam oxu »
 • patent

  İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən mühafizə sənədi

  Tam oxu »
 • paylayıcı qurğu

  Elektrik şəbəkəsinin bir hissəsi olaraq, istehlakçılara elektrik enerjisini çatdıran elektrik qurğuları

  Tam oxu »
 • pensiya kapitalı

  Müvafiq olaraq fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan və fərdi hesabın yığım hissəsində toplanan vəsaitlərin məbləği

  Tam oxu »
 • perron

  Quruda yerləşən aerodromun sərnişinlərin mindirilməsi və düşürdülməsi, poçt və ya yükün yüklənməsi və boşaldılması, yanacaqdoldurma, dayanacaq və texn

  Tam oxu »
 • pestisidlər

  Ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarına qarşı istifadə edilən kimyəvi və bioloji aktiv maddələr

  Tam oxu »
 • peşə-əmək reabilitasiyası

  Əlilin əvvəlki, yaxud yeni peşədə əmək qabiliyyətinin qaytarılması məqsədi ilə zəifləmiş, yaxud itirilmiş funksiyasının reabilitasiyasına, peşə seçilm

  Tam oxu »
 • peşəkar idman

  Yüksək idman hazırlığını tələb edən, tamaşa xarakterli, qazanc məqsədli əmək fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • pəhriz qida məhsulları

  Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları

  Tam oxu »
 • piket

  İctimai və dövlət həyatı ilə bağlı məsələlərə dair fikirlərini ifadə edən şəxslərin nümayişdə iştirak edənlərdən daha kiçik bir qrupunun müəyyən yerdə

  Tam oxu »
 • PİN-kod

  Pos-terminalda aparılan əməliyyat zamanı kart sahibini eyniləşdirən və yalnız kart sahibinə verilən xüsusi gizli koddur

  Tam oxu »
 • pirat məhsul

  Müəllifin və ya əlaqəli hüquqların sahibinin razılığı olmadan hazırlanmış (istehsal edilmiş) əsər və fonoqram nüsxələri

  Tam oxu »
 • piyada

  Nəqliyyat vasitələrindən kənarda yol hərəkətində iştirak edən və yolda hər hansı iş görməyən şəxs (mühərriksiz əlil arabalarında gedən, velosiped, mop

  Tam oxu »
 • piyada keçidi

  Yolun hərəkət hissəsində piyadaların yolu keçməsi üçün nəzərdə tutulan sahə, yaxud mühəndis qurğusu

  Tam oxu »
 • plagiatçılıq

  Əsərin başqa şəxsin adı altında tam və ya qismən açıqlanması, yəni özgənin elmi, ədəbi, bədii və ya digər növ əsərini öz adı ilə nəşr etdirməsi, yaxud

  Tam oxu »
 • plastik kart

  Kart sahibinə mal, iş və ya xidmətlərə görə nağdsız ödənişin həyata keçirilməsi, habelə banklardan və bankomatlardan nağd pul vəsaiti almaq imkanı ver

  Tam oxu »
 • pnevmatik silah

  Sıxılmış havanın və ya qazın təzyiqindən yaranan enerji hesabına gülləsi istiqamətlənmiş hərəkət edərək hədəfə məsafədən zədə yetirmək təyinatına mali

  Tam oxu »
 • poçt çeki

  Poçt operatoru tərəfindən cari poçt hesabının sahibinə verilən və təqdim edənə ödənilən pul sənədi

  Tam oxu »
 • poçt göndərişi

  Poçt rabitəsi operatoru tərəfindən müəyyən ünvana çatdırılmaq üçün qəbul edilmiş poçt kartları, məktublar, teleqramlar, pul baratları, banderollar, ki

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsi

  Poçt göndərişlərinin qəbulunu, çeşidlənməsini, daşınmasını, ünvan sahibinə çatdırılmasını təmin edən obyektlərin və nəqliyyat vasitələrinin vahid texn

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsi xidmətləri

  Poçt göndərişlərinin qəbulu, çeşidlənməsi, saxlanılması, daşınması, göndərilməsi və ünvan sahibinə çatdırılması fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsi operatoru

  Poçt rabitəsi xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsinin milli operatoru

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən universal poçt rabitəsi xidmətləri göstərilməsi üçün təyin olunmuş poçt operatoru

  Tam oxu »
 • polis

  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə mənsub olan vahid mərkəzləşdirilmiş, hüquq-mühafizə orqanı

  Tam oxu »
 • polis əməkdaşı

  Polis orqanlarında müəyyən vəzifə tutan və Polis haqqında Qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət qulluqçusu

  Tam oxu »
 • populyasiya

  Heyvan növünün sərbəst nəsil verə bilən coğrafi, ekoloji və elementar fərdlər qrupu

  Tam oxu »
 • pornoqrafik materiallar

  Əsas məzmunu seksual münasibətlərin anatomik və fizioloji cəhətlərinin kobud və ləyaqətsiz təsviri olan bədii, foto, rəsm əsərləri, informasiyalar və

  Tam oxu »
 • pos-terminal

  Ödəniş kartı vasitəsilə malların, iş və xidmətlərin ödənilməsi, habelə nağd pulun alınması üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqdır

  Tam oxu »
 • pos-terminalın istifadəçisi

  Pos-terminal quraşdırılmış təsərrüfat subyektidir

  Tam oxu »
 • posttransfuzion ağırlaşma

  Qanın, qan komponentlərinin tədarükü, müayinəsi, emalı, saxlanması və bölüşdürülməsi ilə bağlı olan, xəstənin həyatı üçün təhlükə yarada, səhhətinə tə

  Tam oxu »
 • postvaksinal fəsadlar

  Profilaktik peyvəndlər nəticəsində sağlamlığın müxtəlif dərəcədə pozulması

  Tam oxu »
 • prekursorlar

  Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin hazırlanması məqsədi ilə istifadə edilən kimyəvi maddələr və onların duzları, habelə Azərbaycan Respublik

  Tam oxu »
 • prenatal diaqnostika

  Hamiləlik dövründə diaqnostika (döldən götürülmüş müvafiq toxumaların genetik üsullar ilə analizi)

  Tam oxu »
 • profilaktik peyvəndlər

  Yoluxucu xəstəliklərə qarşı spesifik immunitetin yaradılması üçün insan orqanizminə tibbi immunobioloji preparatların yeridilməsi

  Tam oxu »
 • profilaktik peyvəndlərin sertifikatı

  Profilaktik peyvəndlərin qeydiyyat sənədi

  Tam oxu »
 • profisit

  Büdcə artıqlığı

  Tam oxu »
 • prokuror

  Öz səlahiyyətləri daxilində Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həy

  Tam oxu »
 • prokurorluğun stajorları

  Prokurorluq orqanlarında ilk dəfə iş təcrübəsi keçən şəxslər

  Tam oxu »
 • prosessinq mərkəzi

  Bankomatlar şəbəkəsinə və plastik kartları ödəməyə qəbul edən ticarət və xidmət məntəqələri şəbəkəsinə xidmət göstərən müstəqil bir təşkilat və ya ban

  Tam oxu »
 • prosessual hərəkətlər

  Cinayət prosesi iştirakçılarının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş və onun müddəalarına uyğun həyata keçirdikləri hərəkətlərdir

  Tam oxu »
 • prosessual qərar

  Cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər material üzrə hakimin və ya hakimlərin (hökmlər istisna edilməklə), habelə təhqiqatçının, müstəntiqin

  Tam oxu »
 • protest

  Dövlət ittihamçısının iştirak etdiyi cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər material üzrə hökmdən və ya məhkəmənin digər qərarından prokuror

  Tam oxu »
 • prudensial

  Bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş normativlərə, qaydalara, tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş davranış, id

  Tam oxu »
 • pruf

  Ən yüksək keyfiyyətdə «proof» döymə texnologiyası ilə istehsal edilmiş, səthi tamamilə düz, parlaq, üzərində yalnız tutqun təsvirlər olan, gözlə görün

  Tam oxu »
 • psixi ləngimə

  Psixi inkişafın ləngiməsi, o cümlədən nitq qüsurları, emosional-iradi mühitin pozuntuları və autizm

  Tam oxu »
 • psixi pozuntu

  xəstəlik Müasir diaqnostika prinsiplərinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq həkim-psixiatr tərəfindən təyin edilən psixopatoloji vəziyyət

  Tam oxu »
 • psixiatriya müəssisəsi

  psixonevroloji müəssisə Psixiatriya yardımı sahəsində qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət göstərən tibb müəssisəsi və ya onun bölməsi

  Tam oxu »
 • psixiatriya yardımı

  Pasiyentin psixi vəziyyətinin müayinəsini, psixi pozuntusunun diaqnostikasını, müalicəsini və profilaktikasını, psixo-sosial reabilitasiyasını özündə

  Tam oxu »