NƏTİCƏ

NƏTİCƏ – BAŞLANĞIC Nəticədə kişi peşələrinin sayı xeyli artar. Ancaq başlanğıc üçün bu heç də pis deyil (Ə.Əbülhəsən).

NƏŞƏLİ
NƏZAKƏTLİ

Digər lüğətlərdə