NADÜRÜSTLÜK

NADÜRÜSTLÜK – MƏRDLİK İki nəfər arasında zahiri dostluğun daimiliyi üçün mütləq yalan və nadürüstlük lazımdır (M.Talıbov); Əsil mərdlik timsalıdır (“Azərbaycan”).

NADÜRÜST
NAĞD

Digər lüğətlərdə