NURSUZ

nursuz bax işıqsız 1

NURLU
NUŞ

Digər lüğətlərdə