QAŞ

QAŞ I is. İnsanın gözləri üstündə qövs şəklində uzanan tüklərdən ibarət xətt. Qızın xəncər kimi çatılır qaşı; Axır yanağına isti göz yaşı (O.Sarıvəlli).

QAŞ II is. Sağanaqdakı qiymətli daş. Qaşı cavahirat, qızıldan kəmər; Görürdün geyinib yaşıl-al gəlir (Aşıq Qurbani).

QAŞ III is. Axşam, şər. Qaş qaralırdı (Anar).

QART
QAŞQA

Digər lüğətlərdə