QABAQ¹

сущ. 1. бот. буран, къабах; // бурандин; 2. пер. рах. верцӀивал, дад квачир хали.
QABAĞARDAN
QABAQ²

Digər lüğətlərdə