QABAQ

I qabaq bax balqabaq

II qabaq bax 1. əvvəl 1; 2. ön; 3. üz

QABA
QABAQ-QABAĞA

Digər lüğətlərdə