QABAQ

Üz, sima. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Cavan oğlan, ölkənizə üz tutub,

Bir qız sorağına gəldim, ha gəldim.

Osman gözəlinin düşdüm eşqinə,

Açıq qabağına gəldim, ha gəldim.

                     (“Koroğlunun İstanbul səfəri”)

QABAQ
QABAQKƏSDİ

Digər lüğətlərdə