QARAÇI

QARAÇI I is. Köçəri və yarımköçəri həyat keçirən bir xalq.

QARAÇI II sif. dan. Qışqırıqçı, küy-kələkçi, həyasız. Yoxsa, o mənim saçlarımı yolar, yaman qaraçı arvaddır (C.Əmirov).

QARACA
QARAGİLƏ

Digər lüğətlərdə