Qazma buruğu

quyuların qazılmasında qazma alətini, quyudibi mühərikləri və qoruyucu boruları quyuya endirib-qaldırmaq, həmçinin qazma prosesində aləti asılı vəziyətdə saxlayan tal sistemini bərkitmək üçün istifadə olunan qurğu. Q.b.–nin hündürlüyü quyunun layihə dərinliyindən asılı olaraq seçilir. Azərbaycanda ilk Q.b. mexaniki qazma üsulunun tətbiqi ilə əlaqədar olaraq 1872-ci ildə quraşdırılıb. Q.b. əvələr taxtadan düzəldilirdi.
Qazma boruları
Qazma dəzgahı