RƏHMLİ

RƏHMLİ Molla Cəfərqulu rəhmli adam idi (N.Nərimanov); RƏHMAN (kl.əd.) Amma nə ərəbcə biliyormuş, pah atonnan; Göz dəyməmək üçün bunu hifz eləyə rəhman (M.Hadi); MƏRHƏMƏTLİ [Rüxsarə] axşamdan sübhə qədər... mərhəmətli əlini xəstənin başına qoymuşdu (S.Rəhimov); RƏHMDİL Hədə-qorxu ilə yox, həvəsləndirmək, ruhlandırmaq yolu ilə.. xanım rəhmdil və ağıllı arvad idi (M.İbrahimov); RƏHMKAR Şah Abbas çox rəhmkar şahdır (“Qurbani”); ŞƏFQƏTLİ Qadın! Ey sevgilim, şəfqətli mələk! Bu qədər səbrü təhəmmül nə demək? (H.Cavid); İNSAFLI.

RƏHMKAR
RƏHMSİZ

Digər lüğətlərdə