RƏHMDİL

RƏHMDİL – ZALIM Ancaq bilirəm ki, siz rəhmdil bir adamsınız (C.Əmirov); Dünyada zindan və zalım qalmayacaqdır (M.İbrahimov).

RƏĞBƏT
RƏHMDİLLİK

Digər lüğətlərdə