RAİFƏ

Ərəbcədir, Rauf sözü ilə qohumdur, “mehriban” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAHİL
RAKORD

Значение слова в других словарях