REEMİQRASİYA

lat. re – əksinə + lat. emigrare – köçmək

REEKSPORT
REFREN