REJİSSORLUQ

REJİSSORLUQ [Mazandaranski:] İndi nə rejissorluğu əlindən alan var, nə premyerliyini (C.Cabbarlı); ŞƏBİHGƏRDANLIQ (köhn.) Bu həngamə neçə əsr əvvəl İran tarixində təsadüf edilən Şəbihgərdanlıq şəklində qalsaydı, etiraz edilməzdi (Çəmənzəminli).

REJİSSOR
RENESSANS

Digər lüğətlərdə