ROMAN

Etimoloji mənası “latın dilindəkindən fərqli olaraq, roman dilində yazılan” (əsər) deməkdir, fransız sözüdür. İndi yeni anlamda işlədilir: bədii janrlardan birinin adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RODONİT
ROMANTİK

Digər lüğətlərdə