ROMAN

Roman1

n 1. romalı; 2. d.d. katolik; 3. latın dili

Roman2

adj 1. Roma; 2. latın, rum; the ~ alphabet latın əlifbası; ~ numerals rum rəqəmi

ROLL
ROMANCE

Digər lüğətlərdə