SAÇININ BİRİNİ AĞ, BİRİNİ QARA HÖRMƏK

həyat yoldaşını tez itirsə də, çətinlik və məhrumiyyətlərə dözərək namus və qeyrətlə yaşamaq; ~ bir üzü qız, bir üzü gəlin olmaq.

SAÇINI SÜPÜRGƏ ELƏMƏK
SAÇYOLDUYA ÇIXMAQ