SADƏ

I. s. 1. simple; easy; 2. common, plain, ordinary; ~ həyat tərzi plain living; ~ adamlar common / ordinary people; ~ cümlə qram. simple sentence; ~ ədəd prime number; 3. modest; (yemək) frugal; ~ nahar frugal dinner; 4. humble, napve, naive

II. z. simply; ~ yaşamaq to live simply

SADALATMAQ
SADƏCƏ

Digər lüğətlərdə