SEPTİSİZİM

\[scepticisme\] – Şüphecilik: Həqiqətin yoxluğu-nu, ağlın qəti bir məlumatı əldə edə bilməyəcəyini, həqiqətin tapılsa belə tam və davamlı bir şübhə içində qalınacağını , mütləq çata bilməyəcəyini iddia edən fəlsəfi görüşdür.
SENTİMENTALİZM
SEVGİ