TARAC

i. pillage, plunder, squandering; ~ etmək to squander (d.), to plunder; to pillage (d.); ~ olmaq to be* plundered / pillaged; to be* squandered

TAR-MAR
TARAKAN

Digər lüğətlərdə