TEXNOKRATİYA

\[ yun. Techne – sənət, peşə, kratos – haki-miyyət, dövlət\] Müasir cəmiyyətlərdə hakim sinfə mənsub dövlət inhisarçı istehsalın yüksək rəhbərlərindən ibarət sosial təbəqə.
TANTRİZM
TEİZM

Digər lüğətlərdə