Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÇEHRE

  çöhrə, üz

  Tam oxu »
 • ÇEKECEK

  (-ği) çəkəcək, dabançəkən, dabangeyindirən çəkəcək, dabançəkən, dabangeyindirən, dabankeş

  Tam oxu »
 • ÇEKİ DÜZEN

  intizam, qayda, nizam, sahman, səliqə

  Tam oxu »
 • ÇEKİCİ

  cəlbedici, aldadıcı aldadıcı, cəlbedici, cazibədar

  Tam oxu »
 • ÇEKİÇ

  çəkic

  Tam oxu »
 • ÇEKİDÜZEN

  qayda, səliqə, sahman; işlere çekidüzen vermek – işləri qaydaya salmaq

  Tam oxu »
 • ÇEKİLİR

  dözülə bilən, yol verilə bilən; çekilir gibi değil – bu dözülməzdir

  Tam oxu »
 • ÇEKİLİŞ

  tiraj, oyun oyun, tiraj

  Tam oxu »
 • ÇEKİLME

  1) istefa; 2) geri çekilme – çəkilmə, geri çəkilmə istefa

  Tam oxu »
 • ÇEKİLMEZ

  dözülməz

  Tam oxu »
 • ÇEKİM

  1) cazibə; 2) kino çəkiliş cəzb etmə, cazibə, çəkmə, təsriflənmə

  Tam oxu »
 • ÇEKİMSER

  bitərəf qalan bitərəf

  Tam oxu »
 • ÇEKİNGEN

  1) utanaq, çəkingən; 2) sirr verməyən, qapalı, ehtiyatlı çəkingən, ehtiyatlı, qapalı, utancaq

  Tam oxu »
 • ÇEKİNMEK

  çəkinmək

  Tam oxu »
 • ÇEKİRDEK

  çəyirdək, tum

  Tam oxu »
 • ÇEKİRGE

  çəyirtkə

  Tam oxu »
 • ÇEKİŞMEK

  çəkişmək, deyişmək

  Tam oxu »
 • ÇEKMECE

  1) siyirtmə, siyirmə; 2) buxta buxta, göz, siyirmə, siyirtmə

  Tam oxu »
 • ÇEKMEK

  çəkmək

  Tam oxu »
 • ÇELENÇ

  (-ci) keçici kubok

  Tam oxu »
 • ÇELENK

  çələng

  Tam oxu »
 • ÇELİK

  (-ği) polad; çelik kesilmek – polad kimi bərkimək polad

  Tam oxu »
 • ÇELİMSİZ

  çəlimsiz

  Tam oxu »
 • ÇELİŞKİ

  ziddiyyət, təzad təzad, ziddiyət, ziddiyyət

  Tam oxu »
 • ÇELİŞMEK

  etiraz etmək, zidd olmaq

  Tam oxu »
 • ÇELME

  badalaq; çelme atmak – badalaq vurmaq badalaq

  Tam oxu »
 • ÇELMELEMEK

  badalaq vurmaq

  Tam oxu »
 • ÇELTİK

  çəltik

  Tam oxu »
 • ÇEMBER

  çevrə, dairə

  Tam oxu »
 • ÇENE

  çənə

  Tam oxu »
 • ÇENEBAZ

  boşboğaz, naqqal

  Tam oxu »
 • ÇENGEL

  çəngəl, qarmaq, qarmaqcıq

  Tam oxu »
 • ÇENĞEL

  1) qarmaqcıq, qarmaq; kapı çenğeli – qapı cəftəsi; 2) paraqraf işarəsi (§)

  Tam oxu »
 • ÇER-ÇÖP

  çör -çöp, zir-zibil

  Tam oxu »
 • ÇERÇEVE

  çərçivə

  Tam oxu »
 • ÇEREZ

  çərəz

  Tam oxu »
 • ÇEŞİT

  çeşid, növ

  Tam oxu »
 • ÇEŞME

  çeşmə

  Tam oxu »
 • ÇEŞNİ

  dad; çeşnisine bakmak – dadına baxmaq çeşni, dad, tam

  Tam oxu »
 • ÇETE

  1) partizan dəstəsi, silahlı dəstə, çətə; 2) quldur dəstəsi, banda banda, çətə, quldur dəstəsi

  Tam oxu »
 • ÇETECİ

  partizan, qiyamçı, çətəçi çətəçi, qiyamçı, partizan

  Tam oxu »
 • ÇETİN

  çətin

  Tam oxu »
 • ÇETREFİL

  dolaşıq, qarışıq, çətin çətin, dolaşıq, qarışıq

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  çevik

  Tam oxu »
 • ÇEVİRİ

  tərcümə; çevirici – tərcüməçi tərcümə

  Tam oxu »
 • ÇEVİRİCİ

  tərcüməçi

  Tam oxu »
 • ÇEVİRİM

  çəkiliş; çevirim takımı – çəkiliş qrupu

  Tam oxu »
 • ÇEVİRME

  şişdə qızartma; 2) tərcümə; türkçeden çevirme bir eser – türk dilindən tərcümə olunmuş əsər tərcümə

  Tam oxu »
 • ÇEVİRMEK

  çevirmək, mühasirəyə almaq, tərcümə etmək

  Tam oxu »
 • ÇEVRE

  ətraf

  Tam oxu »