Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • PÖRSÜMEK

  pırsımaq

  Tam oxu »
 • PRİM

  1) sığorta haqqı; 2) mükafat, priz; prim vermek – mükafat vermək mükafat, priz

  Tam oxu »
 • PRİZ

  ştepsel, rozetka (elektrik) ştepsel

  Tam oxu »
 • PROBLEM

  problem

  Tam oxu »
 • PROJE

  layihə layihə, proyekt

  Tam oxu »
 • PROPAGANDA

  təbliğat təbliğ etmə, təbliğat

  Tam oxu »
 • PROTESTO

  qati etiraz, protest

  Tam oxu »
 • PROVA

  sınama, yoxlama

  Tam oxu »
 • PUAN

  xal

  Tam oxu »
 • PUL

  1) marka; posta pulu – poçt markası; 2) axça, pul (balıqda) marka, pul

  Tam oxu »
 • PULCU

  1) marka satan; 2) marka kolleksioneri; filatelist filatelist

  Tam oxu »
 • PULLUK

  (-ğu) kotan kotan

  Tam oxu »
 • PUNTO

  şrift

  Tam oxu »
 • PURO

  siqar

  Tam oxu »
 • PUSULA

  I kompas, bussol II 1) sərəncam kağızı, əmrnamə, order, çağırış vərəqəsi; 2) bülleten (seçki) əmrnamə, bussol, kompas

  Tam oxu »
 • PUSULAII

  order

  Tam oxu »
 • PUT

  büt

  Tam oxu »
 • PUTREL

  tir (dəmir)

  Tam oxu »
 • PUVAN

  xal (idman); puvan hesabı yle yenmek – xal hesabı ilə udmaq

  Tam oxu »
 • PÜNEZ

  knopka, pünez (dəftərxana) knopka

  Tam oxu »
 • PÜRÜZ

  1) əyri-üyrü, kələ-kötür; 2) çatışmamazlıq, qüsur; 3) maneə, çətinlik əyri -üyrü, çətinlik, çatışmamazlıq, kələ-kötür, qüsur, maneə

  Tam oxu »
 • PÜRÜZSÜZ

  1) hamar, düz; 2) qüsursuz, nöqsansız; 3) sadə, asan asan, düz, hamar, qüsursuz, nöqsansız, sadə

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMEK

  püskürmək

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTEÇ

  (-ci), püsküren pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTMEK

  geriyə oturtmaq (hərbi), dəf etmək; düşmanı geriye püskürtmek – düşməni geriyə oturtmaq; 2) çiləmək, püskürtmək, tozlandırmaq çiləmək, püskürtmək, toz

  Tam oxu »
 • RAB

  Rəb

  Tam oxu »
 • RAF

  rəf

  Tam oxu »
 • RAFADAN

  rafadan yumurta – ilıq bişmiş yumurta

  Tam oxu »
 • RAFİNERİ

  neftayırma zavodu

  Tam oxu »
 • RAĞBET

  rəğbət

  Tam oxu »
 • RAĞMEN

  baxmayaraq, əksinə olaraq; bütün ricalamarıma rağmen – bütün xahişlərimə baxmayaraq baxmayaraq, rəğmən

  Tam oxu »
 • RAHAT

  rahat

  Tam oxu »
 • RAHATLAMAK

  rahatlamaq

  Tam oxu »
 • RAHATSIZ

  xəstə, narahat, rahatsız

  Tam oxu »
 • RAHMETLİ

  rəhmətlik

  Tam oxu »
 • RAKAM

  rəqəm

  Tam oxu »
 • RAKI

  rakı, araq araq, rakı

  Tam oxu »
 • RAKIM

  dəniz səviyyəsindən hündürlük

  Tam oxu »
 • RAKİP

  rəqib

  Tam oxu »
 • RAMAZAN

  ramazan

  Tam oxu »
 • RAMPA

  eniş

  Tam oxu »
 • RANDEVU

  görüş; randevu vermek – görüş təyin etmək görüş

  Tam oxu »
 • RANDIMAN

  1) məhsuldarlıq, səmərəlik; çalışma randımanı – əməyin səmərəliyi; 2) faydalı iş əmsalı məhsuldarlıq, səmərəlik

  Tam oxu »
 • RANDIMANLI

  məhsuldar, səmərəli

  Tam oxu »
 • RAPOR

  1) məruzə, hesabat, raport; 2) məlumat ; hava raporu – hava haqqında məlumat; 3) arayış, xəstəlik vərəqəsi arayış, hesabat, məlumat, məruzə, raport

  Tam oxu »
 • RAPTİYE

  sancaq, qısqac; raptiye ignesi – dəftərxana sancağı qısqac, sancaq

  Tam oxu »
 • RASGELE

  1) təsadüfi; 2) necə gəldi, təsadüfən, bəxtəbəxt bəxtəbəxt, təsadüfən, təsadüfi

  Tam oxu »
 • RASTGELE

  tesadüfən

  Tam oxu »
 • RASTLAMAK

  rast gəlmək, rastlaşmaq

  Tam oxu »
 • RASTLANTI

  təsadüf

  Tam oxu »