Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • PLAJ

  çimərlik

  Tam oxu »
 • PLAK

  (-ğı) 1) val, qramafon valı; 2) fotoplastinka fotoplastinka val

  Tam oxu »
 • PLAK

  plastinka val

  Tam oxu »
 • PLAKA

  nömrə nişanı (maşının)

  Tam oxu »
 • PLAKET

  xatirə nişanı

  Tam oxu »
 • POHPOHLAMAK

  bəhbəhləmək

  Tam oxu »
 • POLİÇE

  1) veksel; poliçe farkı – veksel məzənnəsi; 2) polis (sığorta vəsiqəsi) veksel

  Tam oxu »
 • POLİTİKA

  siyasət

  Tam oxu »
 • POMPA

  nasos

  Tam oxu »
 • POMPALAMAK

  nasosla doldurmaq

  Tam oxu »
 • PORSELEN

  farfor, çini; porselen fincan – çini fincan çini, farfor

  Tam oxu »
 • PORTAKAL

  portağal

  Tam oxu »
 • PORTMANTO

  paltarasan

  Tam oxu »
 • POST

  (-tu) dəri, gön; ayı postu – ayı dərisi

  Tam oxu »
 • POSTA

  1) poçta; 2) qrup, komanda; 3) reys; otobus oraya günde üç posta yapar – avtobus ora gündə üç reys edir; 4) növbə; gece postası – gecə növbəsi komanda

  Tam oxu »
 • POSTAHANE

  poçt

  Tam oxu »
 • POŞET

  neylon torba

  Tam oxu »
 • PÖRSÜMEK

  pırsımaq

  Tam oxu »
 • PRİM

  1) sığorta haqqı; 2) mükafat, priz; prim vermek – mükafat vermək mükafat, priz

  Tam oxu »
 • PRİZ

  ştepsel, rozetka (elektrik) ştepsel

  Tam oxu »
 • PROBLEM

  problem

  Tam oxu »
 • PROJE

  layihə layihə, proyekt

  Tam oxu »
 • PROPAGANDA

  təbliğat təbliğ etmə, təbliğat

  Tam oxu »
 • PROTESTO

  qati etiraz, protest

  Tam oxu »
 • PROVA

  sınama, yoxlama

  Tam oxu »
 • PUAN

  xal

  Tam oxu »
 • PUL

  1) marka; posta pulu – poçt markası; 2) axça, pul (balıqda) marka, pul

  Tam oxu »
 • PULCU

  1) marka satan; 2) marka kolleksioneri; filatelist filatelist

  Tam oxu »
 • PULLUK

  (-ğu) kotan kotan

  Tam oxu »
 • PUNTO

  şrift

  Tam oxu »
 • PURO

  siqar

  Tam oxu »
 • PUSULA

  I kompas, bussol II 1) sərəncam kağızı, əmrnamə, order, çağırış vərəqəsi; 2) bülleten (seçki) əmrnamə, bussol, kompas

  Tam oxu »
 • PUSULAII

  order

  Tam oxu »
 • PUT

  büt

  Tam oxu »
 • PUTREL

  tir (dəmir)

  Tam oxu »
 • PUVAN

  xal (idman); puvan hesabı yle yenmek – xal hesabı ilə udmaq

  Tam oxu »
 • PÜNEZ

  knopka, pünez (dəftərxana) knopka

  Tam oxu »
 • PÜRÜZ

  1) əyri-üyrü, kələ-kötür; 2) çatışmamazlıq, qüsur; 3) maneə, çətinlik əyri -üyrü, çətinlik, çatışmamazlıq, kələ-kötür, qüsur, maneə

  Tam oxu »
 • PÜRÜZSÜZ

  1) hamar, düz; 2) qüsursuz, nöqsansız; 3) sadə, asan asan, düz, hamar, qüsursuz, nöqsansız, sadə

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRMEK

  püskürmək

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTEÇ

  (-ci), püsküren pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı pulverizator, püskürdücü, tozlandırıcı

  Tam oxu »
 • PÜSKÜRTMEK

  geriyə oturtmaq (hərbi), dəf etmək; düşmanı geriye püskürtmek – düşməni geriyə oturtmaq; 2) çiləmək, püskürtmək, tozlandırmaq çiləmək, püskürtmək, toz

  Tam oxu »
 • RAB

  Rəb

  Tam oxu »
 • RAF

  rəf

  Tam oxu »
 • RAFADAN

  rafadan yumurta – ilıq bişmiş yumurta

  Tam oxu »
 • RAFİNERİ

  neftayırma zavodu

  Tam oxu »
 • RAĞBET

  rəğbət

  Tam oxu »
 • RAĞMEN

  baxmayaraq, əksinə olaraq; bütün ricalamarıma rağmen – bütün xahişlərimə baxmayaraq baxmayaraq, rəğmən

  Tam oxu »
 • RAHAT

  rahat

  Tam oxu »
 • RAHATLAMAK

  rahatlamaq

  Tam oxu »