UC

“Son” anlamını əks etdirən və bircə səsdən ibarət olan “u” sözü olub. Uc kəlməsi ondan törəmədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

UBAYDULLA
UCA

Digər lüğətlərdə