UC

UC – ORTA Hələ bu nə ucudur, nə ortası, çox şey görəcəksən (Ə.Haqverdiyev).

UC – SON Bağının ucunu ağzına alıb çeynəyirdi (İ.Şıxlı); Gözlərimin qanadı; Söndürdün son ulduzu... (R.Rza).

TÜPÜRMƏK
UCA

Digər lüğətlərdə