UC

UC I is. Son, axır. Gözlə ha gözlə, gözlə ha gözlə, axırda dəstənin ucu açıldı (“Koroğlu”).

UC II qoşma Ötrü, görə. Yazıq arvad mənim ucumdan şirin yuxuya həsrətdir (Ə.Vəliyev).

TÜTÜN
UÇQUN

Digər lüğətlərdə