UC

Ucundan: səbəbindən, üzündən, ucbatından. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Mən bu namussuzluğu götürə bilmərəm ki, mənim ucumdan o kişi tutulsun, mən sağ qalam. (“Koroğlunun Qars səfəri”)

TÜY
UCBATINDAN

Digər lüğətlərdə