VƏHDƏT

vəhdət bax 1. birlik 1; 2. tənhalıq

VƏHDAMİYYƏT
VƏHM

Digər lüğətlərdə