VELİKORUS

1347-ci ildə çıxan mənbələrdə göstərilir ki, Ukrayna Малая Россия adlanıb, 1891-ci ildə onun əksi olan Великая Россия ifadəsi meydana çıxıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VEDRƏ
VELOSİPED

Значение слова в других словарях