VERİFİKASİYA
VERMİŞEL
OBASTAN VİKİ
Vermikulit
Vermikulit — mineral. Tərkibi dəyişkəndir. Quruluşu montmorillonitin quruluşuna yaxındır. Monoklinik. Habitus: pulcuqvari, lövhəvari. Ayrılma {010} üzrə mükəmməl. Tuncu-sarı, qonur, yaşımtıl. Parıltı — tutqun. Lövhələri yumşaq və əyilən. Sərtliyi 1–1,5.

Значение слова в других словарях