VİCDANLI

VİCDANLI, İNSAFLI, ƏDALƏTLİ (bax)

VİCDAN
VİCDANSIZ

Digər lüğətlərdə