VİCDANSIZLIQ

VİCDANSIZLIQ, BİVİCDANLIQ, İNSAFSIZLIQ, ƏDALƏTSİZLİK (bax)

VİCDANSIZ
VİCƏ

Digər lüğətlərdə